Oferta educationala

OFERTA EDUCAŢIONALǍ

A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 TǍMǍDǍU MARE

2017-2018

PLANUL DE SCOLARIZARE pentru anul scolar 2017 – 2018 este:

Invatamant preprimar:

GPN Nr. 1TAMADAU MARE – 2 grupe (18, 21);

GPN Nr. 2 CALARETI – 1 grupa (17);

GPN Nr. 3PLUMBUITA – 1 grupa (16);

GPN Nr. 4SEINOIU – 1 grupa (12) .

Invatamant primar:

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE – 6 clase ( Pregatitoare – IV );

SCOALA PRIMARA NR. 2 PLUMBUITA – 1 clasa ( I – a II a – a III a – a VI a = 12 );

SCOALA PRIMARA NR. 3 SEINOIU – 1 clasa ( Pregatitoare – I - a II a – a III a – a IV a = 12 ).

Invatamant gimnazial:

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE – 5 clase ( V – VIII );

BAZA MATERIALA

  1. 9 sali de clasa;

  1. 18 cadre didactice cu norma de baza in unitatea de invatamant, din care:

RESURSE UMANE

Director: prof. DRAGHICESCU RADU DANIEL

  1. Personal didactic:

a) educatoare titulare: - 2 cu grad didactic II;

suplinitori necalificati: - 3.

b) invatatoare titulare: - 4 cu grad didactic I;

- 1 cu grad didactic definitiv;

- 2 cu grad didactic II;

c) profesori titulari: - 2 cu grad didactic I;

- 3 cu grad didactic II;

- 1 cu grad didactic definitiv;

  1. Personal nedidactic:

  1. Elevi:

  1. Activitati instructiv – educative:

  1. Activitati optionale:

  1. Activitati extrascolarecu continut educativ:

  1. Activitati de aprofundare a materiei pentru elevii cu performante la invatatura.

  1. Activitati de recuperare a ramanerilor in urma la invatatura.

RESURSE MATERIALE

PUNCTE TARI

UNDE VREM SA AJUNGEM?

Directiile de dezvoltare pe care unitatea de invatamant le va aborda:

In anul scolar 2016 – 2017, Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare isi propune imbunatatirea procesului educational prin cateva masuri:

TINTE STRATEGICE

Director,

prof. DraghicescuRadu Daniel