SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Cine suntem Tematica sedintelor 2017 - 2018

Tematica sedintelor 2017 - 2018

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE

JUDETUL CALARASI

 

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2017 – 2018

Nr.

Crt

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Constituirea Consiliului Profesoral

in anul scolar 2017 – 2018

 • Constituirea Consiliului de

Administratie in anul scolar 2017 – 2018

 • Aprobarea Regulamentului intern si a

Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant

 • Numirea consilierului educativ si a

liderului de sindicat

 • Numirea comisiilor de lucru din Scoala

Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare

 • Aprobarea schemei orare si a

proiectului Planului de scolarizare

 • Validarea de catre Consiliul Profesoral a

fiselor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar.

 • Validarea situatiei scolare după

ȋncheierea sesiunii de corigente

 • Stabilirea perioadei pentru programul „ Scoala Altfel „
 • Discutarea fiselor de autoevaluare si evaluare ale personalului didactic si auxiliar
 • Completarea fisei cadru a postului cadrelor didactice
 • Aprobarea tematicii Consiliului Profesoral

Raportul comisiei de examene

Resurse umane

ROFUI

Optiunile elevilor/Scheme orare

SEPT.

2017

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

2.

 • Analiza activitatii cadrelor didactice

care doresc sa se inscrie la gradele didactice si acordarea avizului

 • Evaluarea Nationala la clasa a VIII – a

( metodologia de desfasurare a examenului, program de pregatire, programa )

 • Evaluarea initiala – Raportul comisiilor

privind problemele identificate si modalitati de remediere a acestora

 • Verificarea portofoliilor cadrelor

didactice si a dosarelor comisiilor

 • Aprobarea Raportului general privind

starea si calitatea învătământului din Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare in anul scolar 2016 – 2017

 • Aprobarea planului managerial anual, a

tematicii Consiliului profesoral şi a organigramei

 • Activitatea educativă scolară si

extrascolară

 • Aprobarea programului saptamana: „

Scoala Altfel ”, ciclul gimnazial

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de

diriginte

Programul activitătilor educative scolare si extrascolare

OCT.

2017

Director

Consilier educativ / C.Ş.E.

3.

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării

ritmice a elevilor.

 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de

învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti.

 • Apecieri sintetice asupra activităţii

candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate.

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţiei de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

NOV.

2017

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

Responsabili CM, CP

4.

 • Aprobarea planului de scolarizare pe

anul scolar 2018 – 2019

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluarii

ritmice a elevilor

 • Aprobarea programului saptamana: „Scoala Altfel ” , ciclul primar
 

DEC.

2017

Director/Responsabili CM, CP

5

 • Validarea notelor la purtare mai mici de

7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV

 • Analiza situatiei la invatatura la sfârsitul

semestrului prezentată de fiecare învătător/ diriginte

 • Validarea Raportului privind starea si

calitatea învătământului în semestrul I 2017 – 2018.

 • Apecieri sintetice asupra activitătii

candidatilor care solicită acordarea distinctiilor si premiilor, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfăsurate

Programul CM

Programul activitătilor educative

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrial

PDI

Metodologia de acordare a distinctiilor si

premiilor

IAN.

2018

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

Director, prof. Radu Daniel Draghicescu

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE

JUDETUL CALARASI

 

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL AL II – LEA

ANUL SCOLAR 2017 – 2018

Nr.

Crt.

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Prezentarea preincadrarilor pentru

anul scolar 2017 – 2018

 • Pregătirea simularilor, examenelor:

Evaluarea Nationala

 • Prezentarea Raportului final „ Scoala

Altfel ”.

Metodologia privind aprobarea cifrei de

Scolarizare

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

FEBR.

2018

Director

Consiliul pentru curriculum

Responsabili CM

2.

 • Stabilirea ofertelor de optionale

pentru anul scolar 2018 – 2019

alese de catre elevi si parinti.

 • Prezentarea raportului privind

simularile examenului de Evaluare Nationala (ianuarie, februarie).

 • Miscarea personalului pentru anul

scolar 2018 – 2019.

Oferta curriculară

MARTIE

2018

Consiliul pentru Curriculum

Director

3.

 • 8 optionalelor pentru anul

scolar 2018 – 2019 alese de catre elevi si parinti.

 • Prezentarea Calendarului de

administrare al Evaluarilor Nationale la finalul claselor a 8II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018

 • Prezentarea Ordinului ministrului

privind Evaluarea Nationala la clasele a II – a, a IV – a, a VI – a

 • Prezentarea Manualului de proceduri

pentru administrarea Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018.

 • Intocmirea Comisiei pentru

organizarea si desfasurarea Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018.

 

APRILIE

2018

CEAC

Comisipt. monitorizarea

disciplinei scolarea

4.

 • Analiza parcurgerii materiei si

evaluării ritmice a elevilor

 • Prezentarea raportului privind

Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018

Raport CEAC

MAI

2018

Director/

5.

 • Validarea situatiei scolare la sfârsitul

semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situatiei scolare anuale

 • Depunerea fiselor de

autoevaluare/evaluare si a rapoartelor de

activitate in vederea acordarii calificativelor anuale

 • Validarea notelor la purtare mai mici

de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV

 • Probleme organizatorice Evaluare

Nationala, admitere în liceu 2018, corigente.

 • Stabilirea concediului de odihna

Situatiile prezentate de diriginti / învătători la sfârsitul semestrului al II-lea

IUNIE

2018

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

Diriginti

V-VIII

                                                                                 Director, prof. Draghicescu Radu Daniel

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Galerie Foto

{gallery}ClasaPregatitoare{/gallery}  

Oferta educationala

OFERTA EDUCAŢIONALǍ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 TǍMǍDǍU MARE 2017-2018 PL...

Tinte strategice

Tinte strategice: 1.     Atingerea standardelor ...

Online acum

Avem 9 vizitatori și niciun membru online