SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Cine suntem Strategii educationale Tematica sedintelor 2014 - 2015

Tematica sedintelor 2014 - 2015

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2014-2015

Nr.

Crt

  UNITATEA DE CONŢINUT

 RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Constituirea Consiliului Profesoral 

in anul scolar 2014 – 2015

 • Constituirea Consiliului de

 Administratie in anul scolar 2014 – 2015

 • Aprobarea Regulamentului de ordine

 interioara

 • Numirea consilierului educativ si a

liderului de sindicat

 • Numirea comisiilor de lucru din Scoala

Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare

 • Aprobarea schemei orare si a proiectului Planului de scolarizare
 • Validarea de catre Consiliul Profesoral a

fiselor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar.

 • Validarea situatiei scolare după

Încheierea sesiunii de  corigente

 • Validarea ofertei de discipline optionale

pentru anul scolar 2014/2015

Raportul comisiei de examene

Resurse umane

ROFUIP

Optiunile elevilor/Scheme orare

SEPT.

2014

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

2.

 • Analiza activitatii cadrelor didactice

care doresc sa se inscrie la gradele didactice si acordarea avizului

 • Evaluarea Nationala la clasa a VIII – a

 ( metodologia de desfasurare a examenului, program de pregatire, programa )

 • Evaluarea initiala – Raportul comisiilor

 privind problemele identificate si modalitati de remediere a acestora

 • Verificarea portofoliilor cadrelor

 didactice si a dosarelor comisiilor

 • Aprobarea Raportului general privind

starea si calitatea învătământului din Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare in anul scolar 2013-2014

 • Aprobarea planului managerial anual, a

 tematicii Consiliului profesoral şi a organigramei

 • Activitatea educativă scolară si

extrascolară

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de

diriginte

Programul activitătilor educative scolare si extrascolare

OCT.

2014

Director

Consilier educativ / C.Ş.E.

3.

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării

ritmice a elevilor

 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de

învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti

 • Prezentarea recomandarilor in urma

inspectiei tematice

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

NOV.

2014

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

4.

 • Apecieri sintetice asupra activităţii

candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

DEC.

2014

Director/Responsabili CM, CP

5

 • Validarea notelor la purtare mai mici de

 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV

 • Validarea raportului privind situatia

scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

 • Validarea Raportului privind starea si

calitatea învătământului în semestrul I 2014-2015

 • Aprobarea planului managerial pe

semestrul II

 • Apecieri sintetice asupra activitătii

candidatilor care solicită acordarea distinctiilor si premiilor, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activittii desfăsurate

Programul CM

Programul activitătilor educative

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Metodologia de acordare a distinctiilor si

premiilor

IAN.

2015

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

                                                                                                                   Director,

prof. Radu Daniel Draghicescu

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE

JUDETUL CALARASI

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL AL II – LEA

ANUL SCOLAR 2014-2015

Nr.

Crt.

  UNITATEA DE CONŢINUT

 RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Avizarea proiectului Planului de

scolarizare

 • Stabilirea optionalelor pentru anul

 scolar 2015-2016

 • Prezentarea preincadrarilor pentru

anul scolar 2014-2015

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

FEBR.

2015

Director

Consiliul pentru curriculum

2.

 • Adoptarea proiectului curricular

pentru anul scolar 2015/2016

 • Pregătirea simularilor, examenelor:

 Evaluarea Nationala

 • Aprobarea optionalelor 2015-2016

 alese de catre elevi si parinti.

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

MARTIE

2015

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

3.

 • Analiza parcurgerii materiei si

evaluării ritmice a elevilor

 • Analiza stării disciplinare

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

APRILIE

2015

CEAC

Comisipt. monitorizarea

disciplinei scolarea

4.

 • Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai)

 înseamnă educatia?”

 • Stabilirea programului de încheiere

festivă a anului scolar 2014-2015

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

MAI

2015

Director/

Diriginti

 V-VIII

5.

 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul

semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situatiei scolare anuale

 • Validarea notelor la purtare mai mici

de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV

 • Probleme organizatorice  Evaluare

Nationala, admitere în liceu 2015, corigente.

 • Stabilirea concediului de odihna

Situatiile prezentate de diriginti / învătători  la

sfârsitul semestrului al II-lea

IUNIE

2015

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

                                                                               Director,

                                                                          prof. Draghicescu Radu Daniel

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metod...

Oferta educationala

OFERTA EDUCAŢIONALǍ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 TǍMǍDǍU MARE 2017-2018 PL...

Analiza Diagnostica

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA   Unitatea şcolară :  ...

Online acum

Avem 10 vizitatori și niciun membru online