SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Noutati Raport final_Tamadau Mare 2018-gimnaziu

Raport final_Tamadau Mare 2018-gimnaziu

                                                                                     ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.1 TǍMǍDǍU MARE

                                                                                               Tel. : 0242/ 643318   Fax: 0242/ 643318  

                                                                                               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

                                                           

                                                                       Nr. 779/05.11.2018

RAPORT FINAL PROGRAM „Școala altfel”

 

 1. 1.Titlul Proiectului: „SĂ ÎNVĂŢĂM PRIN JOC!”
 1. 2.Numărul de activităţi derulate:

 

       a. Şcoala Gimnazială nr. 1 Tămădău Mare

           - ciclul gimnazial - 39 activități

 

 1. 3.Tipul de activităţi derulate: cultural artistice, pentru o cetățenie democratică,educație ecologică, educație pentru sănătate, sportivă, educație civică, voluntariat, educație rutieră.

 

 1. 4.Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):

Unitatea

Gimnazial

Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare

Nr. elevi

Nr. clase

Total

80

5

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. diriginţi      

Nr. cadre didactice

80

5

5

9

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Postul de Poliţie Tămădău Mare, CMI Dr. Coliță Ion, alți participanți (Biblioteca satului, Biblioteca școlii, Primăria, Biserica)

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): curtea școlii, terenul de fotbal al comunei, Biblioteca satului, Biserica „Sf. Parascheva Tămădău Mare”, Primăria, Poliţia, lunca râului Mostiştea.

       7. Obiectivele urmărite:        

         a.stimularea curiozitǎţii şi a spiritului de explorare al copiilor;

b. valorizarea abilitǎţilor artistico-plastice ale copiilor;

c. valorizarea abilitǎţilor sociale;

d. determinarea unui comportament de compasiune, de înţelegere pentru copiii defavorizaţi;

e. cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale populare;

f. implicarea familiei în activitǎţile extraşcolare.

 1. 8.Modalităţi de evaluare a activităţii:

a. chestionare de satisfacţie ale pǎrinţilor şi elevilor;

b. expoziţie cu lucrǎrile copiilor;

c. album cu fotografii.

 

 1. 9.Rezultate înregistrate:

a. îmbogǎţirea cunoştinţelor despre arta şi cultura popularǎ;

b. realizarea de lucrǎri care sǎ valorifice potenţialul artistic al copiilor;

c. exprimarea sentimentelor de compasiune faţǎ de copiii defavorizaţi;

d. îmbogǎţirea cunoştinţelor legate de sǎnǎtate în vederea dezvoltǎrii armonioase a organismului.

 1. 10.ANALIZA SWOT:

 

 1. a.Puncte tari:

- au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la  formarea elevilor;

- a fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative ;

- au fost realizate lucrări de amenajare a sǎlilor de clasǎ;

- elevii au dovedit îndemânare şi creativitate;

- majoritatea cadrelor didactice au experienţǎ profesionalǎ, sunt bine pregǎtite d.p.d.v. ştiinţific, deschise la nou şi pregǎtite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate;

- certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice, elevi, pǎrinţi şi partenerii educaţionali;

- rata destul de scǎzutǎ a absenteismului;

- colaborare foarte bunǎ a şcolii cu comunitatea localǎ;

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activitǎţile extracurriculare .

 1. b.Puncte slabe:

- pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la activitǎţile desfǎşurate nu este la un nivel mai mare;

- lipsa mijloacelor materiale (mai multe videoproiectoare, calculatoare etc.) ;

- starea materialǎ precarǎ a multor familii a dus la lipsa unor materiale pentru o mai bunǎ

desfǎşurare a activitǎţilor extraşcolare.

                     c.   Oportunităţi:

- dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei elevilor;

- aprecierea lucrului făcut de mâna proprie;

- dezvoltarea încrederii în sine;

- învǎţarea prin joc şi metode interactive;

- disponibilitatea autoritǎţilor locale (Primǎria, Biserica, Poliţia, Dispensarul , Cǎminul

Cultural, Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii.

                 d.   Ameninţări:

- lipsa mai multor mijloace materiale moderne (videoproiectoare, calculatoare etc.);

- dezinteresul unor elevi pentru anumite activitǎţi din program şi interesul mai mare pentru      

     alte activitǎţi;

- lipsa motivǎrii elevilor şi atitudinea pasivǎ în privinţa viitorului.

 1. 11.RECOMANDĂRI, SUGESTII:
  1. Cuprinderea în buget a resurselor necesare pentru desfǎşurarea unor activitǎţi extraşcolare creative şi moderne.
 1. 12.ANEXE:
  1. a.1 CD fotografii
  2. b.Copii ale parteneriatelor instituţionale
  3. c.Modele de bună practică

Nume şi prenume Director/ Semnătura                                                         

Draghicescu Radu Daniel                                                      

________________________________                                                                  

 

Nume şi prenume Consilier educativ/ Semnătura

Savin Georgiana

________________________________

 

 

Nume şi prenume Coordonator CEAC/ Semnătura

Oprea Silvia Andreia

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     

  

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Cine suntem?

       Înfiinţată în jurul anului 1866, pe vremea când ...

Analiza Diagnostica

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA   Unitatea şcolară :  ...

Online acum

Avem 17 vizitatori și niciun membru online