SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Noutati Raport final_Tamadau Mare 2018-gimnaziu

Raport final_Tamadau Mare 2018-gimnaziu

                                                                                     ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR.1 TǍMǍDǍU MARE

                                                                                               Tel. : 0242/ 643318   Fax: 0242/ 643318  

                                                                                               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                      

                                                           

                                                                       Nr. 779/05.11.2018

RAPORT FINAL PROGRAM „Școala altfel”

 

 1. 1.Titlul Proiectului: „SĂ ÎNVĂŢĂM PRIN JOC!”
 1. 2.Numărul de activităţi derulate:

 

       a. Şcoala Gimnazială nr. 1 Tămădău Mare

           - ciclul gimnazial - 39 activități

 

 1. 3.Tipul de activităţi derulate: cultural artistice, pentru o cetățenie democratică,educație ecologică, educație pentru sănătate, sportivă, educație civică, voluntariat, educație rutieră.

 

 1. 4.Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.):

Unitatea

Gimnazial

Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădău Mare

Nr. elevi

Nr. clase

Total

80

5

Nr. elevi

Nr. clase

Nr. diriginţi      

Nr. cadre didactice

80

5

5

9

 

5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Postul de Poliţie Tămădău Mare, CMI Dr. Coliță Ion, alți participanți (Biblioteca satului, Biblioteca școlii, Primăria, Biserica)

6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): curtea școlii, terenul de fotbal al comunei, Biblioteca satului, Biserica „Sf. Parascheva Tămădău Mare”, Primăria, Poliţia, lunca râului Mostiştea.

       7. Obiectivele urmărite:        

         a.stimularea curiozitǎţii şi a spiritului de explorare al copiilor;

b. valorizarea abilitǎţilor artistico-plastice ale copiilor;

c. valorizarea abilitǎţilor sociale;

d. determinarea unui comportament de compasiune, de înţelegere pentru copiii defavorizaţi;

e. cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale populare;

f. implicarea familiei în activitǎţile extraşcolare.

 1. 8.Modalităţi de evaluare a activităţii:

a. chestionare de satisfacţie ale pǎrinţilor şi elevilor;

b. expoziţie cu lucrǎrile copiilor;

c. album cu fotografii.

 

 1. 9.Rezultate înregistrate:

a. îmbogǎţirea cunoştinţelor despre arta şi cultura popularǎ;

b. realizarea de lucrǎri care sǎ valorifice potenţialul artistic al copiilor;

c. exprimarea sentimentelor de compasiune faţǎ de copiii defavorizaţi;

d. îmbogǎţirea cunoştinţelor legate de sǎnǎtate în vederea dezvoltǎrii armonioase a organismului.

 1. 10.ANALIZA SWOT:

 

 1. a.Puncte tari:

- au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la  formarea elevilor;

- a fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative ;

- au fost realizate lucrări de amenajare a sǎlilor de clasǎ;

- elevii au dovedit îndemânare şi creativitate;

- majoritatea cadrelor didactice au experienţǎ profesionalǎ, sunt bine pregǎtite d.p.d.v. ştiinţific, deschise la nou şi pregǎtite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate;

- certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice, elevi, pǎrinţi şi partenerii educaţionali;

- rata destul de scǎzutǎ a absenteismului;

- colaborare foarte bunǎ a şcolii cu comunitatea localǎ;

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activitǎţile extracurriculare .

 1. b.Puncte slabe:

- pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la activitǎţile desfǎşurate nu este la un nivel mai mare;

- lipsa mijloacelor materiale (mai multe videoproiectoare, calculatoare etc.) ;

- starea materialǎ precarǎ a multor familii a dus la lipsa unor materiale pentru o mai bunǎ

desfǎşurare a activitǎţilor extraşcolare.

                     c.   Oportunităţi:

- dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei elevilor;

- aprecierea lucrului făcut de mâna proprie;

- dezvoltarea încrederii în sine;

- învǎţarea prin joc şi metode interactive;

- disponibilitatea autoritǎţilor locale (Primǎria, Biserica, Poliţia, Dispensarul , Cǎminul

Cultural, Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii.

                 d.   Ameninţări:

- lipsa mai multor mijloace materiale moderne (videoproiectoare, calculatoare etc.);

- dezinteresul unor elevi pentru anumite activitǎţi din program şi interesul mai mare pentru      

     alte activitǎţi;

- lipsa motivǎrii elevilor şi atitudinea pasivǎ în privinţa viitorului.

 1. 11.RECOMANDĂRI, SUGESTII:
  1. Cuprinderea în buget a resurselor necesare pentru desfǎşurarea unor activitǎţi extraşcolare creative şi moderne.
 1. 12.ANEXE:
  1. a.1 CD fotografii
  2. b.Copii ale parteneriatelor instituţionale
  3. c.Modele de bună practică

Nume şi prenume Director/ Semnătura                                                         

Draghicescu Radu Daniel                                                      

________________________________                                                                  

 

Nume şi prenume Consilier educativ/ Semnătura

Savin Georgiana

________________________________

 

 

Nume şi prenume Coordonator CEAC/ Semnătura

Oprea Silvia Andreia

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
     
     

  

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Raport de evaluare 2016-2017

Raport de evaluare 2016-2017

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) ...

Tematica sedintelor 2017 - 201…

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE JUDETUL CALARASI   TEMATICA SE...

Online acum

Avem 7 vizitatori și niciun membru online