SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Noutati PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA ,,Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 29 octombrie-2 noiembrie 2018 CICLUL GIMNAZIAL- Şcoala Gimnazialǎ nr.1 Tǎmǎdǎu Mare

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA ,,Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 29 octombrie-2 noiembrie 2018 CICLUL GIMNAZIAL- Şcoala Gimnazialǎ nr.1 Tǎmǎdǎu Mare

Şcoala Gimnazialǎ Nr. 1 Tǎmǎdǎu Mare

Comuna Tămădău Mare

Județul Călărași

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel./fax 0242643318

Nr. 723 din 10.10.2018                                                                                                                         Aprobat în Consiliul de Administraţie din data de 10.10.2018                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA ,,Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 29 octombrie-2 noiembrie 2018

CICLUL GIMNAZIAL- Şcoala Gimnazialǎ nr.1 Tǎmǎdǎu Mare

 

LUNI, 29.10.2018

 

CLASA

DIRIGINTE

COORDONATOR ACTIVITATE

INTERVAL ORAR

TITLUL ACTIVITᾸŢII

TIPUL ACTIVITᾸŢII

MODALITᾸŢI DE ORGANIZARE

LOC DE DESFᾸȘURARE

INSTITUŢII PARTENERE

ALTE PRECIZᾸRI

V

SAVIN GEORGIANA

Savin Georgiana

8,00-11,00

Joc şi veselie în natură

Activitate turistică

Drumeţie

Comuna Tǎmǎdǎu Mare

   

Savin Georgiana

11,00-13,00

Militǎm pentru o planetă mai curatǎ!

Activitate ecologică

Activitate practică

Inprejurimile comunei Tǎmǎdǎu Mare

   

VI

OPREA SILVIA

Oprea Silvia

8,00-10,00

Vizionare de documentar geografic

Activitate cultural-artistică

Vizionarea unui documentar

Atelier de lucru

Sala de clasǎ

   

Oprea Silvia

10,00-13,00

Jocuri sportiv-recreative (ștafete, jocuri de echipe)

Activităţi sportive

Concursuri sportive pe echipe, ştafete

Curtea şcolii

   

VII

DRǍGHICESCU MONICA

 

Drǎghicescu Monica

8,00-11,00

Ziua activitǎţilor ecologice

Activitate ecologică

Igienizarea incintei şcolii

Curtea şcolii

   

Drǎghicescu Monica

11,00-13,00

Clasa mea, cea mai frumoasă!

Activitate practic gospodăreascǎ

Igienizarea sălii de clasǎ ;

pavoazarea acesteia

Sala de clasǎ

   

VIII A

VIII B

COSTACHE MᾸDᾸLINA

 

IONIŢĂ

MARIOARA

Ioniţă Marioara

Cristache Irina

8,00-10,00

Să reciclăm creativ!

Activitate artisticǎ şi ecologică

Atelier de lucru pe grupe

Expoziţie

Sala de clasǎ

   

Ioniță Marioara

Cristache Irina

10,00-13,00

Sǎ ne apǎrǎm planeta!

Activitate ecologică

Igienizarea incintei şcolii

Curtea şcolii

   


MARŢI, 30.10.2018

 

CLASA

DIRIGINTE

COORDONATOR ACTIVITATE

INTERVAL ORAR

TITLUL ACTIVITᾸŢII

TIPUL ACTIVITᾸŢII

MODALITᾸŢI DE ORGANIZARE

LOC DE DESFᾸȘURARE

INSTITUŢII PARTENERE

ALTE PRECIZᾸRI

V

SAVIN GEORGIANA

Savin Georgiana

8,00-10,00

Arta de a confecţiona – realizarea unor colaje, picturǎ

Activitate cultural-artistica

Atelier de lucru pe grupe

Sala de clasǎ

   

Savin Georgiana

10,00-13,00

Să ne cunoaştem localitatea!

Vizitǎ

Vizitarea   sediului poliţiei, a primăriei, a bibliotecii

Politia

Primaria

Biblioteca

Politia

Primaria

Biblioteca

 

VI

OPREA SILVIA

Oprea Silvia

8,00-10,00

Atelier de reciclare creativă

Activitate artisticǎ şi ecologica

Atelier de lucru pe grupe

Sala de clasǎ

   

Oprea Silvia

10,00-13,00

Drumeţie în orizontul local

Activitate cultural- turistica

Drumeţie

Vizitarea institu-tiilor publice din localitate şi a mediului inconjurǎtor

Orizontul local

Politia

Primaria

Biblioteca

 

VII

DRǍGHICESCU MONICA

Drǎghicescu Monica

8,00-10,00

A şaptea artǎ- vizionarea de filme

Activitate cultural-artistica

Vizionarea de filme

Sala de clasǎ

   

Drǎghicescu Monica

10,00-13,00

Jocuri sportiv-recreative

(stafete, jocuri de echipe)

Activitati sportive

Concursuri sportive pe echipe, ştafete

Curtea scolii

   

VIII A

VIII B

COSTACHE MᾸDᾸLINA

 

IONIŢĂ

MARIOARA

Drǎghicescu

Radu-Daniel

8,00-10,00

Explorarea spaţiului instituţional al localitǎţii

( Primǎria, Poliţia, Biblioteca)

Vizitǎ

Vizitarea   sediului poliţiei, a primăriei, a bibliotecii

Poliţia

Primăria

Biblioteca

Poliţia

Primăria

Biblioteca

 

Drăghicescu

Radu-Daniel

10,00-13,00

SPORT pentru toţi! TOŢI pentru sport

Activitati sportive

Concursuri sportive pe echipe, ştafete

Curtea şcolii

   


MIERCURI, 31.10.2018

CLASA

DIRIGINTE

COORDONATOR ACTIVITATE

INTERVAL ORAR

TITLUL ACTIVITᾸŢII

TIPUL ACTIVITᾸŢII

MODALITᾸŢI DE ORGANIZARE

LOC DE DESFᾸȘURARE

INSTITUŢII PARTENERE

ALTE PRECIZᾸRI

V

SAVIN GEORGIANA

Ioniţă Marioara

8,00-10,00

Tutunul, alcoolul, drogul- semne de maturitate?

Activitǎţi de educaţie pentru sǎnǎtate şi stil de viaţǎ sǎnǎtos

Prezentare Power Point Dezbatere

Sala de clasǎ

   

Costache Mădălina

10,00-13,00

O istorie în imagini

Activitate culturală

Prezentare Power Point Dezbatere

Sala de clasǎ

   

VI

OPREA SILVIA

Oprea Silvia

8,00-11,00

Sănătatea, cea mai de preţ avuţie

Activitǎţi de educaţie pentru sǎnǎtate şi stil de viaţǎ sǎnǎtos

Atelier de lucru pe grupe

Sala de clasǎ

   

Oprea Silvia

11,00-13,00

Biblionetul, sursǎ de informare

Activitate de informare

Atelier de informare prin intermediul mijloacelor PC

Caminul cultural-sala Biblionet

Biblioteca din comuna

 

VII

DRǍGHICESCU MONICA

Drǎghicescu Monica

8,00-10,00

A fi un bun cetǎţean!

Bunele maniere

Educatie civica

Atelier de lucru

Sala de clasǎ

   

Drǎghicescu Monica

10,00-13,00

Matematicǎ distractivǎ

Activitate știinţificǎ

Jocuri matematice

Sala de clasǎ

   

VIII A

VIII B

COSTACHE MᾸDᾸLINA

 

IONIŢĂ

MARIOARA

Costache Mădălina

8,00-10,00

Vizionare de filme documentare

Activitate culturală

Vizionarea unui film

Dezbatere

Sala de clasǎ

   

Ioniţă Marioara

10,00-13,00

,,A, B,C-ul sănătăţii”

- educaţie moral-civicǎ

Dezbatere

Sala de clasǎ

   


JOI, 01.11.2018

 

CLASA

DIRIGINTE

COORDONATOR ACTIVITATE

INTERVAL ORAR

TITLUL ACTIVITᾸŢII

TIPUL ACTIVITᾸŢII

MODALITᾸŢI DE ORGANIZARE

LOC DE DESFᾸȘURARE

INSTITUŢII PARTENERE

ALTE PRECIZᾸRI

V

SAVIN GEORGIANA

Savin Georgiana

8,00-10,00

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!

Activitate cultural-artisticǎ

Atelier de lucru pe grupe

Sala de clasǎ

Biblioteca din comună

Biblioteca din comună

 

Savin Georgiana

10,00-13,00

Sport şi sǎnǎtate - ştafete şi jocuri sportive

Activitati sportive

Concursuri sportive pe grupe, ştafete

Curtea scolii

Terenul de sport

   

VI

OPREA SILVIA

Cristache Irina

8,00-10,00

Happy Halloween!

Activitate cultural-artistică

Concursuri,

expoziție,

afișe

Sala de clasǎ

   

Cristache Irina

10,00-13,00

Protecţia consumatorului - eticheta şi produsul

Activitǎţi de educaţie pentru sǎnǎtate şi stil de viaţǎ sǎnǎtos

Prezentare Power Point Dezbatere

Sala de clasǎ

   

VII

DRǍGHICESCU MONICA

Drǎghicescu Monica

8,00-13,00

Prin drumeţie mai aproape de natură- excursie de o zi

Activitate turistica

Drumetie

Comuna Tǎmǎdǎu Mare

   

VIII A

VIII B

COSTACHE MᾸDᾸLINA

 

IONIŢĂ

MARIOARA

Dimancea Elena

Ioniță Marioara

8,00-10,00

Drepturile şi îndatoririle copiilor

Activități de educație pentru cetățenie democratică

Prezentare Power Point Dezbatere

Sala de clasǎ

   

Dăghicescu Daniel

Ioniță Marioara

10,00-13,00

Sǎ învǎţǎm regulile de circulaţie!

Activități de educație rutieră

Prezentare Power Point Dezbatere

Sala de clasǎ

Poliţia din Tǎmǎdau Mare

 

VINERI, 02.11.2018

 

CLASA

DIRIGINTE

COORDONATOR ACTIVITATE

INTERVAL ORAR

TITLUL ACTIVITATII

TIPUL ACTIVITATII

MODALITATI DE ORGANIZARE

LOC DE DESFASURARE

INSTITUTII PARTENERE

ALTE PRECIZARI

V

SAVIN GEORGIANA

Savin Georgiana

Şmatoc Mihail

8,00-10,00

Sǎ fii un bun creştin!-Vizitǎ la bisericǎ

Activitate culturala

Vizitǎ

Biserica din Tǎmǎdǎu Mare

Preotul din localitate

 

Savin Georgiana

10,00-12,00

Vizionare de filme

româneşti

Activitate culturală

Vizionarea unui film

Dezbatere

Sala de clasǎ

   

VI

OPREA SILVIA

Oprea Silvia

8,00-10,00

A fi un bun cetǎţean!

Bunele maniere

Educatie civica

Atelier de lucru

Sala de clasǎ

   

Oprea Silvia

Şmatoc Mihail

10,00-12,00

Vizitǎ la biserica din comunǎ

Activitate culturala

Vizitǎ la bisericǎ

Atelier de creaţie- expoziţie

Biserica din Tǎmǎdǎu Mare

Preotul din localitate

 

VII

DRǍGHICESCU MONICA

Costache Mădălina Şmatoc Mihail

8,00-10,00

Sǎ respectǎm tradiţiile!-Vizitǎ la bisericǎ

Activitate culturală

Vizitǎ

Biserica din Tǎmǎdǎu Mare

Preotul din localitate

 

Costache Mădălina

10,00-12,00

Arta de a confecţiona – realizarea unor colaje, picturǎ

Activitati sportive

Concursuri sportive pe echipe de fotbal

Curtea şcolii

   

VIII A

VIII B

COSTACHE MᾸDᾸLINA

 

IONIŢĂ

MARIOARA

Ioniţă Marioara

8,00-10,00

Vizionare de filme

româneşti

Activitate culturală

Vizionarea unui film

Dezbatere

Sala de clasǎ

   

Ioniţă Marioara Şmatoc Mihail

10,00-12,00

Sǎ respectǎm tradiţiile!-Vizitǎ la bisericǎ

Activitate culturală

Vizitǎ

Biserica din Tǎmǎdǎu Mare

Preotul din localitate

 

 

                                                   


 

                                                      

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA „Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 10-14 decembrie 2018

CICLUL PRIMAR – Şcoala Gimnazială nr. 1 Tămădău Mare

 

Ziua/ data

Interval orar

Titlul activităţii

Tipul activităţii

(cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, sportiv-turistic, cetăţenie democratică, altul)

Modalitate de organizare/ desfăşurare (activitate de voluntariat, şezătoare, excursie, expoziţie etc.)

Loc de desfăşurare

Participanţi

Instituţii partenere

(dacă e cazul)

Alte precizări

(Învăţători/

Educatori)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LUNI,

10.12

8:00-

12.00

Spiriduşii Moşului în acţiune”

-activitate

cultural-artistică

Atelier de creaţie-expoziţie

Pavoazarea sălii de clasă

- sala de clasă

- elevii clasei pregătitoare

- elevii claselor I-IV

- părinţi

 

Şmatoc Nicoleta

Georgeta Ion

Sonic Monica

Ulmeanu Mihaela

Fudulu Gherghina

Lazăr Liliana

MARŢI,

11.12

8:00-12:00

Jocuri sportiv-recreative

- activitate sportivă

Jocuri sportiv-recreative şi concursuri specifice anotimpului iarna

- curtea şcolii

- elevii clasei pregătitoare

- elevii claselor I-IV

 

Şmatoc Nicoleta

Georgeta Ion

Sonic Monica

Ulmeanu Mihaela

Fudulu Gherghina

Lazăr Liliana

MIERCURI, 12.12

8:00-

12.00

„Iată, vin colindători!”

- activitate

cultural-artistică

Interpretarea repertoriului de colinde specifice sărbătorii de Crăciun

- în localitatea

Tămădău Mare

- elevii clasei pregătitoare

- elevii claselor I-IV

- părinţi

 

Şmatoc Nicoleta

Georgeta Ion

Sonic Monica

Ulmeanu Mihaela

Fudulu Gherghina

Lazăr Liliana

JOI,

13.12

8:00-

12:00

„Carnavalul iernii”

- activitate

cultural-artistică

Realizarea de măști pentru carnavalul iernii

Cântec, joc și voie bună

- sala de clasă

- elevii clasei pregătitoare

- elevii claselor I-IV

- părinţi

 

Şmatoc Nicoleta

Georgeta Ion

Sonic Monica

Ulmeanu Mihaela

Fudulu Gherghina

Lazăr Liliana

VINERI, 14.12

8:00-

12.00

Sǎ fii un bun creştin!-Vizitǎ la bisericǎ

- activitate specifică educaţieimoral- religioase

Dezbatere cu privire la tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun

Concurs pe teme religioase

- biserică

- elevii clasei pregătitoare

- elevii claselor I-IV

- părinţi

Biserica

Şmatoc Nicoleta

Georgeta Ion

Sonic Monica

Ulmeanu Mihaela

Fudulu Gherghina

Lazăr Liliana

Preotul din comună

 


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA ,,Şcoala altfel”, 10- 14 decembrie 2018

CICLUL PREŞCOLAR- GPN nr. 1 Tǎmǎdǎu Mare

 

Ziua/ data

Interval orar

Titlul activităţii

Tipul activităţii

(cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, sportiv-turistic, cetăţenie democratică, altul)

Modalitate de organizare/ desfăşurare (activitate de voluntariat, şezătoare, excursie, expoziţie etc.)

Loc de desfăşurare

Participanţi

Instituţii partenere

(dacă e cazul)

Alte precizări

(Învăţători/

Educatori)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LUNI,

10.12.2018

8.00-

12.00

Sănătatea, cea mai de preț avuție“

 

- activitǎţi de educaţie pentru sǎnǎtate şi stil de viaţǎ sǎnǎtos

Prezentare de materiale informative

Vizita medicului de familie din localitate

Sala de grupă

Preşcolarii grădiniţei

Părinţii preşcolarilor

- C.M.I dr. Coliţă Ion

Dumitrache Veronica

Mitină Ruse Mihaela

MARŢI, 11.12.2018

8.00 –

12.00

,,Dar din suflet de copil“

- activitate democratică în prag de sărbători

Vizită la familiile nevoiaşe din localitate

În localitate

Preşcolarii grădiniţei

Părinţii preşcolarilor

 

Dumitrache Veronica

Mitină Ruse Mihaela

MIERCURI, 12.12.2018

8.00 –

12.00

„Iată ce pot face, două mâini dibace!“

- activitate

tehnico-artistică

Confecţionarea decoraţiunilor de Crăciun

Sala de grupă

Preşcolarii grădiniţei

Părinţii preşcolarilor

 

Dumitrache Veronica

Mitină Ruse Mihaela

JOI,

13.12.2018

8.00 –

12.00

„Ne pregătim de carnaval”

- activitate culturală

Realizarea de măști pentru carnavalul iernii

Sala de grupă

Preşcolarii grădiniţei

Părinţii preşcolarilor

 

Dumitrache Veronica

Mitină Ruse Mihaela

VINERI, 14.12.2018

8.00 –

12.00

„Micul creştin la împãrtãşit”

- activitate specifică educaţieimoral- religioase

Participarea la slujbă

Biserica

Preşcolarii grădiniţei

Părinţii preşcolarilor

- Biserica

Dumitrache Veronica

Mitină Ruse Mihaela

 


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA „Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 10-14 decembrie 2018

CICLUL PREŞCOLAR – GPN nr. 2 Călăreţi

Ziua/ data

Interval orar

Titlul activităţii

Tipul activităţii

(cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, sportiv-turistic, cetăţenie democratică, altul)

Modalitate de organizare/ desfăşurare (activitate de voluntariat, şezătoare, excursie, expoziţie etc.)

Loc de desfăşurare

Participanţi

Instituţii partenere

(dacă e cazul)

Alte precizări

(Învăţători/

Educatori)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LUNI,

10.12

8:00-

12.00

 

Sala noastră în straie de sărbătoare!

 

-activitate

cultural-artistică

Atelier de creaţie- expoziţie Pavoazarea sălii de clasă

- sala de clasă

- preşcolarii GPN

Călăreţi

 

Fudulu Gherghina

MARŢI, 11.12

8:00-

12.00

Vizionare de povești pentru copii

- activitate

cultural-literară

Vizionarea de poveşti

- sala de clasă

- preşcolarii GPN

Călăreţi

 

Fudulu Gherghina

MIERCURI, 12.12

8:00-

12.00

Jocuri sportiv-  

recreative

- activitate sportivă

Jocuri în aer liber

- curtea şcolii

- preşcolarii GPN

Călăreţi

 

Fudulu Gherghina

JOI,

13.12

8:00-

12:00

Tradiții şi obiceiuri-

„Ne pregătim de sărbătoare”

- activităţi specifice educaţieimoral- religioase

Şezătoare

Dezbatere cu privire la tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun

- sala de clasă

- preşcolarii GPN

Călăreţi

Biserica

Fudulu Gherghina

Preotul din sat

VINERI,

14.12

8:00-12:00

„Colinde, colinde...“

- activitate

cultural-artistică

- audiţie muzicală

- învăţare de cântec

- sala de clasă

- preşcolarii GPN

Călăreţi

 

Fudulu Gherghina


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA „Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 10-14 decembrie 2018

CICLUL PREŞCOLAR – GPN nr. 3 Plumbuita

       CICLUL PRIMAR – Şcoala Primarǎ nr. 2 Plumbuita

Ziua/ data

Interval orar

Titlul activităţii

Tipul activităţii

(cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, sportiv-turistic, cetăţenie democratică, altul)

Modalitate de organizare/ desfăşurare (activitate de voluntariat, şezătoare, excursie, expoziţie etc.)

Loc de desfăşurare

Participanţi

Instituţii partenere

(dacă e cazul)

Alte precizări

(Învăţători/

Educatori)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LUNI,

10.12

8:00-

12:00

Am o clasă ca o floare!

 

- activitate

artistico-plastică

Atelier de creaţie- expoziţie

- sala de clasă

- cadrele didactice

-elevii claselor I-IV

- preşcolarii GPN Plumbuita

 

Giorgian Ion

Constantin

Nicoleta

MARŢI, 11.12

8:00-

12:00

Jocurile copilăriei

- activitate sportivă

Jocuri în aer liber

- curtea şcolii

- cadrele didactice

-elevii claselor I-IV

- preşcolarii GPN Plumbuita

 

Giorgian Ion

Constantin

Nicoleta

MIERCURI, 12.12

8:00-

12:00

Ce pot face două

mâini dibace?

- activitate artistico-plastică

Atelier de lucru -confecţionare de cadouri pentru părinţi/bunici

- sala de clasă

- cadrele didactice

- elevii claselor I-IV

- preşcolarii GPN Plumbuita

 

Giorgian Ion

Constantin

Nicoleta

JOI,

13.12

8:00-

12:00

Poveşti la luminile magice ale bradului

-activitate

cultural -artistică

Şezătoare

- sala de clasă

- cadrele didactice

- elevii claselor I-IV

- preşcolarii GPN Plumbuita

 

Giorgian Ion

Constantin

Nicoleta

VINERI,

14.12

8:00-12:00

Carnavalul iernii

-activitate

cultural- artistică

Petrecere de iarnă

Cântec, joc și voie bună

- sala de clasă

- cadrele didactice

- elevii claselor I-IV

- preşcolarii GPN Plumbuita

 

Giorgian Ion

Constantin

Nicoleta


PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR PENTRU SĂPTĂMÂNA „Şcoala altfel: Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun!”, 10-14 decembrie 2018

                                                                                                     CICLUL PREŞCOLAR – GPN nr. 4 Şeinoiu

                                                                                                      CICLUL PRIMAR – Şcoala Primarǎ nr. 3 Şeinoiu

Ziua/ data

Interval orar

Titlul activităţii

Tipul activităţii

(cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, sportiv-turistic, cetăţenie democratică, altul)

Modalitate de organizare/ desfăşurare (activitate de voluntariat, şezătoare, excursie, expoziţie etc.)

 

Loc de desfăşurare

Participanţi

Instituţii partenere

(dacă e cazul)

Alte precizări

(Învăţători/

Educatori)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LUNI,

10.12

8:00-

12:00

„Arta de a confecționa” 

- activitate

cultural-artistică

- expoziţie de lucrări realizate de copii

sala de clasă

- elevii claselor I-IV,

pregǎtitoare

- preşcolarii GPN

 

Ariton Elena

Teodorescu Mariana

MARŢI, 11.12

8:00-

12:00

„Am plecat să colindăm, sănătate vă urăm!“

- activitate

cultural-artistică

- audiţie muzicală

- învăţare de cântec

sala de clasă

- elevii claselor I-IV,

pregǎtitoare

- preşcolarii GPN

 

Ariton Elena

Teodorescu Mariana

MIERCURI, 12.12

8:00-

12:00

„Prin drumeţie mai aproape de natură”

- activitate turistică

- drumeţie în împrejurimile satului

orizontul local

- elevii claselor I-IV,

pregǎtitoare

- preşcolarii GPN

 

Ariton Elena

Teodorescu Mariana

JOI,

13.12

8:00-

12:00

Jocuri sportiv-recreative

- activitate sportivă

- competiţie sportivă

curtea şcolii

- elevii claselor I-IV,

pregǎtitoare

- preşcolarii GPN

 

Ariton Elena

Teodorescu Mariana

VINERI,

14.12

8:00-12:00

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun

- activitate

cultural-artistică

- vizionare material power-point

- dezbatere pe tema propusă

sala de clasă

- elevii claselor I-IV,

pregǎtitoare

- preşcolarii GPN

 

Ariton Elena

Teodorescu Mariana

                                                    DIRECTOR,                                       CONSILIER EDUCATIV,

                                      Drăghicescu Radu-Daniel                                                                               Savin Georgiana

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Tinte strategice

Tinte strategice: 1.     Atingerea standardelor ...

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Online acum

Avem 4 vizitatori și niciun membru online