SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Cine suntem Tematica sedintelor 2017 - 2018

Tematica sedintelor 2017 - 2018

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE

JUDETUL CALARASI

 

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2017 – 2018

Nr.

Crt

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Constituirea Consiliului Profesoral

in anul scolar 2017 – 2018

 • Constituirea Consiliului de

Administratie in anul scolar 2017 – 2018

 • Aprobarea Regulamentului intern si a

Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant

 • Numirea consilierului educativ si a

liderului de sindicat

 • Numirea comisiilor de lucru din Scoala

Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare

 • Aprobarea schemei orare si a

proiectului Planului de scolarizare

 • Validarea de catre Consiliul Profesoral a

fiselor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar.

 • Validarea situatiei scolare după

ȋncheierea sesiunii de corigente

 • Stabilirea perioadei pentru programul „ Scoala Altfel „
 • Discutarea fiselor de autoevaluare si evaluare ale personalului didactic si auxiliar
 • Completarea fisei cadru a postului cadrelor didactice
 • Aprobarea tematicii Consiliului Profesoral

Raportul comisiei de examene

Resurse umane

ROFUI

Optiunile elevilor/Scheme orare

SEPT.

2017

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

2.

 • Analiza activitatii cadrelor didactice

care doresc sa se inscrie la gradele didactice si acordarea avizului

 • Evaluarea Nationala la clasa a VIII – a

( metodologia de desfasurare a examenului, program de pregatire, programa )

 • Evaluarea initiala – Raportul comisiilor

privind problemele identificate si modalitati de remediere a acestora

 • Verificarea portofoliilor cadrelor

didactice si a dosarelor comisiilor

 • Aprobarea Raportului general privind

starea si calitatea învătământului din Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare in anul scolar 2016 – 2017

 • Aprobarea planului managerial anual, a

tematicii Consiliului profesoral şi a organigramei

 • Activitatea educativă scolară si

extrascolară

 • Aprobarea programului saptamana: „

Scoala Altfel ”, ciclul gimnazial

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de

diriginte

Programul activitătilor educative scolare si extrascolare

OCT.

2017

Director

Consilier educativ / C.Ş.E.

3.

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării

ritmice a elevilor.

 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de

învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti.

 • Apecieri sintetice asupra activităţii

candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate.

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţiei de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

NOV.

2017

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

Responsabili CM, CP

4.

 • Aprobarea planului de scolarizare pe

anul scolar 2018 – 2019

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluarii

ritmice a elevilor

 • Aprobarea programului saptamana: „Scoala Altfel ” , ciclul primar
 

DEC.

2017

Director/Responsabili CM, CP

5

 • Validarea notelor la purtare mai mici de

7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV

 • Analiza situatiei la invatatura la sfârsitul

semestrului prezentată de fiecare învătător/ diriginte

 • Validarea Raportului privind starea si

calitatea învătământului în semestrul I 2017 – 2018.

 • Apecieri sintetice asupra activitătii

candidatilor care solicită acordarea distinctiilor si premiilor, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitatii desfăsurate

Programul CM

Programul activitătilor educative

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrial

PDI

Metodologia de acordare a distinctiilor si

premiilor

IAN.

2018

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

Director, prof. Radu Daniel Draghicescu

 

 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE

JUDETUL CALARASI

 

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL AL II – LEA

ANUL SCOLAR 2017 – 2018

Nr.

Crt.

UNITATEA DE CONŢINUT

RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Prezentarea preincadrarilor pentru

anul scolar 2017 – 2018

 • Pregătirea simularilor, examenelor:

Evaluarea Nationala

 • Prezentarea Raportului final „ Scoala

Altfel ”.

Metodologia privind aprobarea cifrei de

Scolarizare

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

FEBR.

2018

Director

Consiliul pentru curriculum

Responsabili CM

2.

 • Stabilirea ofertelor de optionale

pentru anul scolar 2018 – 2019

alese de catre elevi si parinti.

 • Prezentarea raportului privind

simularile examenului de Evaluare Nationala (ianuarie, februarie).

 • Miscarea personalului pentru anul

scolar 2018 – 2019.

Oferta curriculară

MARTIE

2018

Consiliul pentru Curriculum

Director

3.

 • 8 optionalelor pentru anul

scolar 2018 – 2019 alese de catre elevi si parinti.

 • Prezentarea Calendarului de

administrare al Evaluarilor Nationale la finalul claselor a 8II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018

 • Prezentarea Ordinului ministrului

privind Evaluarea Nationala la clasele a II – a, a IV – a, a VI – a

 • Prezentarea Manualului de proceduri

pentru administrarea Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018.

 • Intocmirea Comisiei pentru

organizarea si desfasurarea Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018.

 

APRILIE

2018

CEAC

Comisipt. monitorizarea

disciplinei scolarea

4.

 • Analiza parcurgerii materiei si

evaluării ritmice a elevilor

 • Prezentarea raportului privind

Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II – a, a IV – a, a VI – a in anul scolar 2017 – 2018

Raport CEAC

MAI

2018

Director/

5.

 • Validarea situatiei scolare la sfârsitul

semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situatiei scolare anuale

 • Depunerea fiselor de

autoevaluare/evaluare si a rapoartelor de

activitate in vederea acordarii calificativelor anuale

 • Validarea notelor la purtare mai mici

de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV

 • Probleme organizatorice Evaluare

Nationala, admitere în liceu 2018, corigente.

 • Stabilirea concediului de odihna

Situatiile prezentate de diriginti / învătători la sfârsitul semestrului al II-lea

IUNIE

2018

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

Diriginti

V-VIII

                                                                                 Director, prof. Draghicescu Radu Daniel

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) ...

Instrumente de evaluare

     RESURSE MATERIALE vCadru ambiental – stimulativ pentru...

Analiza Swot

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metod...

Online acum

Avem 10 vizitatori și niciun membru online