SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Cine suntem Strategii educationale Tematica sedintelor 2014 - 2015

Tematica sedintelor 2014 - 2015

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2014-2015

Nr.

Crt

  UNITATEA DE CONŢINUT

 RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Constituirea Consiliului Profesoral 

in anul scolar 2014 – 2015

 • Constituirea Consiliului de

 Administratie in anul scolar 2014 – 2015

 • Aprobarea Regulamentului de ordine

 interioara

 • Numirea consilierului educativ si a

liderului de sindicat

 • Numirea comisiilor de lucru din Scoala

Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare

 • Aprobarea schemei orare si a proiectului Planului de scolarizare
 • Validarea de catre Consiliul Profesoral a

fiselor de autoevaluare/evaluare ale personalului didactic si didactic auxiliar.

 • Validarea situatiei scolare după

Încheierea sesiunii de  corigente

 • Validarea ofertei de discipline optionale

pentru anul scolar 2014/2015

Raportul comisiei de examene

Resurse umane

ROFUIP

Optiunile elevilor/Scheme orare

SEPT.

2014

Director

Director

Comisia pentru curriculum

Directori/CEAC

Director

Grup de lucru

2.

 • Analiza activitatii cadrelor didactice

care doresc sa se inscrie la gradele didactice si acordarea avizului

 • Evaluarea Nationala la clasa a VIII – a

 ( metodologia de desfasurare a examenului, program de pregatire, programa )

 • Evaluarea initiala – Raportul comisiilor

 privind problemele identificate si modalitati de remediere a acestora

 • Verificarea portofoliilor cadrelor

 didactice si a dosarelor comisiilor

 • Aprobarea Raportului general privind

starea si calitatea învătământului din Scoala Gimnaziala Nr. 1 Tamadau Mare in anul scolar 2013-2014

 • Aprobarea planului managerial anual, a

 tematicii Consiliului profesoral şi a organigramei

 • Activitatea educativă scolară si

extrascolară

Rapoarte responsabili comisii metodice si

compartimente functionale

Proiectul de dezvoltare institutională

Regulamentul Intern

Metodologiile de examen ORDIN nr.5132/10/09/2009 privind activitătile

specifice functiei de

diriginte

Programul activitătilor educative scolare si extrascolare

OCT.

2014

Director

Consilier educativ / C.Ş.E.

3.

 • Analiza parcurgerii materiei si evaluării

ritmice a elevilor

 • Sprijinirea elevilor cu dificultăti de

învătare / risc de abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – prezentarea situatiei de către diriginti

 • Prezentarea recomandarilor in urma

inspectiei tematice

Rapoarte intermediare CEAC

Programul de interventie privind îmbunătătirea

situatiei disciplinare si a situatiei la învătătură

NOV.

2014

Director/C. pt curriculum

CEAC

Dirigintii

4.

 • Apecieri sintetice asupra activităţii

candidaţilor care solicită acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate

Criterii elaborate CA

Metodologia de acordare a gradaţieii de merit

în învătământul preuniversitar

Cereri/Rapoarte depuse

DEC.

2014

Director/Responsabili CM, CP

5

 • Validarea notelor la purtare mai mici de

 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I-IV

 • Validarea raportului privind situatia

scolară la sfârsitul semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte

 • Validarea Raportului privind starea si

calitatea învătământului în semestrul I 2014-2015

 • Aprobarea planului managerial pe

semestrul II

 • Apecieri sintetice asupra activitătii

candidatilor care solicită acordarea distinctiilor si premiilor, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activittii desfăsurate

Programul CM

Programul activitătilor educative

ROFUIP

Raport privind starea si calitatea

învătământului – semestrul

PDI

Metodologia de acordare a distinctiilor si

premiilor

IAN.

2015

Directori / responsabili CM

CP

Consilier Educativ / Comisia

activităti educative

                                                                                                                   Director,

prof. Radu Daniel Draghicescu

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE

JUDETUL CALARASI

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

SEMESTRUL AL II – LEA

ANUL SCOLAR 2014-2015

Nr.

Crt.

  UNITATEA DE CONŢINUT

 RESURSE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

 • Avizarea proiectului Planului de

scolarizare

 • Stabilirea optionalelor pentru anul

 scolar 2015-2016

 • Prezentarea preincadrarilor pentru

anul scolar 2014-2015

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

FEBR.

2015

Director

Consiliul pentru curriculum

2.

 • Adoptarea proiectului curricular

pentru anul scolar 2015/2016

 • Pregătirea simularilor, examenelor:

 Evaluarea Nationala

 • Aprobarea optionalelor 2015-2016

 alese de catre elevi si parinti.

Oferta curriculară

Metodologia de organizare si desfăsurare a

examenelor; admitere, continuarea studiilor

MARTIE

2015

Consiliul pentru Curriculum

Director

Directori / Responsabili CM

3.

 • Analiza parcurgerii materiei si

evaluării ritmice a elevilor

 • Analiza stării disciplinare

Raport CEAC

Programul pentru reducerea absenteismului si

a abandonului scolar

APRILIE

2015

CEAC

Comisipt. monitorizarea

disciplinei scolarea

4.

 • Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai)

 înseamnă educatia?”

 • Stabilirea programului de încheiere

festivă a anului scolar 2014-2015

Metodologia privind aprobarea cifrei de

scolarizare

MAI

2015

Director/

Diriginti

 V-VIII

5.

 • Validarea situatiei scolară la sfârsitul

semestrului al II-lea prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situatiei scolare anuale

 • Validarea notelor la purtare mai mici

de 7, precum si calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV

 • Probleme organizatorice  Evaluare

Nationala, admitere în liceu 2015, corigente.

 • Stabilirea concediului de odihna

Situatiile prezentate de diriginti / învătători  la

sfârsitul semestrului al II-lea

IUNIE

2015

Director

Consiliul Clasei

Consilier educativ

                                                                               Director,

                                                                          prof. Draghicescu Radu Daniel

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Optiuni strategice

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte î...

Cine suntem?

       Înfiinţată în jurul anului 1866, pe vremea când ...

Cadre didactice

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE JUDETUL CALARASI COMPONENTA CONSILIU...

Online acum

Avem 40 vizitatori și niciun membru online