SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Calitate in educatie Raport de evaluare 2012-2013 R.e.a.i 2012-2013 partea 2 si 4

R.e.a.i 2012-2013 partea 2 si 4

 

RAEI – Partea a II-a

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

 

 

 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate[1]

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1

 

Îmbunătățirea ratei de participare la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare

 

1

-creșterea procentului de participare față de anul școlar precedent;

-obținerea de distincții de către minim 10% dintre participanți;

An școlar 2012-2013

Responsabilii comisiilor metodice

parțial realizat

Comentarii:

 • Realizat  în proporţie de 60%.
 • Am învățat că trebuie să ne diversificăm metodele pentru a motiva elevii săparticipe la concursuri școlare.

2

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Realizarea unui proiect educațional cu finanțare externă școlii

5

-implicarea unui grup de cadre didactice în elaborarea și implementarea proiectului

-gradul de satisfacție a grupului țintă;

Iunie 2013

directorul

nerealizat

Comentarii:

 • Nerealizat .
 • Am învățat că trebuie să ne gestionăm mai bine timpul și să ne stabilim prioritățile.

3

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Încheierea unui protocol pentru fiecare activitate extracurriculară desfăşurată

2

-existenţa protocolului;

-popularizarea şi îmbunătăţirea activităţilor extracurriculare;

An școlar 2012-2013

Consilierul educativ

realizat

Comentarii:

 • Am învățat că atunci când reușești să faci ce ți-ai propus ai și satisfacții.

 

 

 

 

 

4

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Implicarea elevilor în procesul de evaluare

1

-îmbunătățirea procesului de evaluare și obiectivizarea evaluării;

An școlar 2012-2013

CEAC

parțial realizat

Comentarii:

 • Realizat în proporție de 60%.
 • Am învățat că evaluarea prin alte metode decât cea clasică este mai motivantă.

5

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Implicarea Consiliului elevilor și a Consiliul reprezentativ al părinților în luarea deciziilor privind mediul de învățare și participarea la activități ale școlii

6

-întruniri ale acestor consilii și echipa managerială a școlii

-îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea mediului de învățământ

-activitățile comune desfășurate și satisfacția beneficiarilor

permanent

Directorul

Consilierul educativ

CEAC

parțial realizat

                 

 

Comentarii:

 • Realizat/ în proporţie de 70%
 • Am învățat că consultarea elevilor și a  părinților în ceea ce privește activitatea instructiv-educativă duce la succes școlar.

6

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Actualizarea bazei de date a organizaţiei

6

-completarea datelor pe diferite domenii

-utilizarea acestor date la întocmirea diferitelor situaţii şi la stabilirea/îmbunătăţirea unor demersuri didactice

permanent

Directorul

Secretarul

parțial realizat

Comentarii:

 • Realizat în proporție de 80%.
 • Am învățat că lipsa de organizare îngreunează munca.

7

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Managementul stresului pentru elevi şi cadre didactice

4

-elaborarea şi interpretarea chestionarelor pentru identificarea surselor de stres

-stabilirea unor măsuri specifice pentru reducerea efectelor factorilor de stres la nivelul celor două categorii vizate

Martie 2013

CEAC

realizat

 

Comentarii:

 

Am învățat că este important să ne cunoaștem problemele, să ni le asumăm și să găsim împreună  căi de rezolvare.

 

 

8

Activităţi

Tipul  de activitate

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

 

Creșterea siguranței în mediul școlar și a participării la activitățile școlare

6

-monitorizarea video a spațiilor școlare

-rapoarte lunare privind starea disciplinară și frecvența la cursuri și măsurile stabilite în acest context

Mai 2013

Directorul

Responsabilul comisiei pentru prevenirea violenței și al Comisiei pentru prevenirea abandonului și absenteismului

Parțial realizat

 

Comentarii:

 • Realizat  în proporţie de 40%.
 • Am învățat că este important ca elevii să se simtă în siguranță.

 

 

 

 

Partea a IV-a.

 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR.

 

 

 

Nr. crt

Activităţi

Tipul  de activitate[2]

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

1.

Actualizarea bazei de date a organizaţiei

6

-completarea datelor pe diferite domenii

-utilizarea acestor date la întocmirea diferitelor situaţii şi la stabilirea/îmbunătăţirea unor demersuri didactice

permanent

Directorul

Secretarul

Baza de date actualizată

2.

 

Îmbunătățirea ratei de participare la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare

 

1

-creșterea procentului de participare față de anul școlar precedent;

 

An școlar 2013-2014

Responsabilii comisiilor metodice

Numărul de participanți și premiile obținute

3.

Implicarea Consiliului elevilor și a Consiliul reprezentativ al părinților în luarea deciziilor privind mediul de învățare și activitatea desfășurată în școală

6

-întruniri ale acestor consilii și echipa managerială a școlii

-îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea mediului de învățământ

-desfășurarea unor activități comune cu părinții și elevii

 

permanent

Directorul

Consilierul educativ

CEAC

Procesele verbale de la întâlniri

Elaborarea Regulamentului de Ordine Interioară

Chestionarele aplicate părinților și elevilor

Centralizarea chestionarelor

4.

Creșterea siguranței în mediul școlar și diminuarea abandonului școlar și a absenteismului

6

-Monitorizarea permanentă a stării disciplinare și a elevilor cu frecvență fluctuantă

-identificarea cauzelor

-Stabilirea unor măsuri pentru diminuarea absenteismului, a abandonului școlar și menținerea disciplinei

 

permanent

Directorul

Responsabilul comisiei pentru prevenirea violenței și al Comisiei pentru prevenirea abandonului și absenteismului

Rapoarte lunare

Procese-verbale ale prof./înv. de serviciu pe școală

Acord de parteneriat cu Poliția

5.

Realizarea unui proiect educațional cu finanțare externă școlii

5

-implicarea unui grup de cadre didactice în elaborarea și implementarea proiectului

-gradul de satisfacție a grupului țintă;

Iunie 2014

Consiliul de administrație

Întocmirea proiectului

6.

Revizuirea PDI și PO

6

-implicarea cadrelor didactice în planificare și implementare;

-Consultarea părinților și a elevilor;

-realizarea unei evaluări obiective și asumarea rezultatelor acestora.

-eficientizarea activității CEAC

Octombrie 2013

Directorul

CEAC

Consiliul de administrație

Elaborarea PDI și PO

Strategia de autoevaluare pentru PDI

Plan de măsuri pentru îmbunătățirea calității rezultatelor rezultatelor

7.

Elaborarea procedurilor și instrumentelor de evaluare a activității comisiilor metodice și a celorlalte comisii din școală

6

-optimizarea activității comisiilor

Decembrie 2013

CEAC

Directorul

Responsabilii comisiilor

Procedura de evaluare

Rapoarte ale activității

Planuri de măsuri

 

 

 

 [1]Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

[2]Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Analiza P.E.S.T.E

ANALIZA P.E.S.T.E( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) ...

Tematica sedintelor 2017 - 201…

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE JUDETUL CALARASI   TEMATICA SE...

Online acum

Avem 19 vizitatori și niciun membru online