Raport de evaluare 2012-2013 partea VII

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent                    
                   
                                         
(1) Flux şcolar                    
                                         
D70 Cu privire la situaţia şcolarăa elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), lasfârşitul anului şcolar anterior, vă rugăm să precizaţi:     Situaţia la final de an, inaintea examenului de corigenţă Situaţie finală, după examenul de corigenţă      
           
D70a Situaţia elevilor din învăţământul "cu frecvenţă -zi":     Nr. repetenti Nr. corijenti Situaţie şcolară neîncheiată Total repetenti Situaţie şcolară neîncheiată      
    1. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV)           D70a-1                
    2. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII)         D70a-2                
    3. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)       D70a-3                
    4. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII)       D70a-4                
    5. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII)       D70a-7                
    6. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a D70a-5                
    7. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului     D70a-6                
    8. Numărul de elevi din învăţământul postliceal           D70a-8                
    Total elevi din învăţământul  de zi         D70a 0 0 0 0 0      
                                         
D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală     Nr. repetenti Nr. corijenti Sit.sc.neînch. Total repetenti Sit.sc.neînch.      
    Numărul total de elevi din unitate, în alte forme de învăţământ        D70b                
                                         
D70c Pentru unitaţile de invatamant care au organizat în acest an scolar clase pregătitoare, care este numarul de elevi din aceste clase care au frecventat anterior gradiniţa   D70c Numar elevi              
                     
                                         
                                         
(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior                    
                   
                                         
D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma "cu frecvenţă -zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului şcolar anterior     Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline Total      
      nesatisfăcăt. satisfăcător bine f.bine        
    1. Limbă şi comunicare         D71-1         0      
    2. Matematică         D71-2         0      
                                         
D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "cu frecvenţă -zi",  în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri     Număr de elevi, pe grupe de medii Situaţie şcolară neîncheiată Total  
      5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99  9 - 10  
    1. Învăţământul gimnazial         D72a-1             0  
    2. Învăţământul liceal         D72a-2             0  
    3. Învăţământul profesional         D72a-3             0  
    4. Învăţământul postliceal         D72a-3             0  
                                         
D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte formede învăţământ, în funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior     Număr de elevi, pe grupe de medii Situaţie şcolară neîncheiată Total  
      5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99  9 - 10  
    1. Total elevi (toate nivelurile)         D72b             0  
                                         
                                         
D73a Precizaţi numărul de elevi din unitate  (şcoala coordonatoare şi structuri)care înanul şcolar anterior au absolvit:     Nr. absolventiînv. "cu frecvenţă-zi" Nr. absolventi alte forme            
                 
    1. Numărul absolvenţilor inv.primar (clasa a IV-a)     D73a-1     0          
    2. Numărul absolvenţilor de gimnaziu (clasa a VIII-a)     D73a-2     0          
    3. Numărul absolvenţilor de liceu- ciclu inferior (clasa a X-a)     D73a-3     0          
    4. Numărul absolvenţilor de liceu (clasele a XII-a si a XIII-a)     D73a-4     0          
    5. Numărul absolvenţilor stagiilor de pregătire practică după finalizarea ciclului inferior al liceului  D73a-5     0          
    6. Numărul absolvenţilor de învăţământ profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a     D73a-6     0          
    7. Numărul absolvenţilor din învăţământul postliceal     D73a-7     0          
                                         
D73b In cazul ultimei clase de liceu (clasa a XII-a sau a XIII-a), vă rugăm să precizaţi numărul de elevi din anul şcolar anterior, conform cerinţei din tabel:     Nr.elevi Numar de Numar de Elevi cu situatia         
      la inceput de an absolventi repetenti neincheiata        
                        D73b                
                                         
(2) Conditii de intrare in liceu pentru elevii cuprinsi in clasele a IX-XII                    
                                         
D74 In cazul unitatilor cu nivel liceal, in ce interval de notare s-a situat media minima de intrare in clasa a IX-ala forma "cu frecvenţă- zi", pentru ultimele patru generatii de elevi ai scolii                    
                     
  Elevii cuprinsi in acest an in: Anul de referinta pt.intrarea in liceu Media minima de intrare in liceu, in anul de referinta                      
  Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10                      
  1. clasa a IX-a 2013-14 1 2 3 4 5 6     D74-1                
  2. clasa a X-a 2012-13 1 2 3 4 5 6     D74-2                
  3. clasa a XI-a 2011-12 1 2 3 4 5 6     D74-3                
  4. clasa a XII-a 2010-11 1 2 3 4 5 6     D74-4                
                                         
D75 In cazul unitatilor cu nivel liceal, estimati ponderea elevilor cuprinsi in acest an scolar, in cei patru ani de studiu din invatamantul "cu frecvenţă- zi", intrati in liceu pe baza repartitiei, conform optiunii exprimate, dupa promovarea testelor nationalela finalul clasei a VIII-a:                     
                     
      Ponderea elevilor care au promovat testele nationale (examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a                      
    sub 25% 25-50% 50-75% 75-90% peste 90% Toti elevii Niciun elev                      
  1. Elevii din clasa a IX-a 1 2 3 4 5 6 7     D75-1                
  2. Elevii din clasa a X-a 1 2 3 4 5 6 7     D75-2                
  3. Elevii din clasa a XI-a 1 2 3 4 5 6 7     D75-2                
  4. Elevii din clasa a XII-a 1 2 3 4 5 6 7     D75-2                
                                         
(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior                    
                   
                                         
D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic(testarea naţională ); se vor înregistra numai informaţiile referitoare la absolvenţii de gimnaziudin anul şcolar anterior(fără serii anterioare)     Numărul elevilor cu note în intervalul: Total  
      Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10  
    1. Limba română LRO           D76-1             0  
    2. Matematică MAT           D76-2             0  
    3. Limba maternă LMA           D76-3             0  
                                         
D77 Rezultate la examenul de bacalaureat,pentru absolvenţii din anul şcolar anterior (fără serii anterioare)     Numărul elevilor cu medii la bacalaureat în intervalul: Total    
      Sub 6 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10    
    1. Învăţământ forma "cu frecvenţă-zi"             D77-1           0    
    2. Alte forme     D77-2           0    
                                         
D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi absolvenţi care au promovat examenul):     Nr.absolv. înscrişi la examen Nr. absolvenţi care au promovat examenul            
                 
    1. Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-zi"     D78-1                
    2. Liceu-ciclul inferior (certificare de nivel 2) - alte forme     D78-2                
    3. Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-zi"     D78-3                
    4. Liceu-ciclul superior (certificare de nivel 3) - alte forme     D78-4                
    5. Învăţământ postliceal (certificare de nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-zi"     D78-5                
    6. Învăţământ postliceal (certificare de nivel 3+) - alte forme     D78-6