SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Calitate in educatie Raport de evaluare 2012-2013 Raport de evaluare 2012-2013 partea V

Raport de evaluare 2012-2013 partea V

V. Resursele umane           
                               
                               
(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate          
                               
D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajatîn unitate (total şcoala coordonatoare şi structuri)în anul şcolar curent:     Număr cadre didactice Procente  
         
    1. Număr cadre didacticecu doctorat D57-1   0.0%  
    2. Număr cadre didactice cugradul I   D57-2 6 28.6%  
    3. Număr cadre didactice cugradul II   D57-3 4 19.0%  
    4.Număr cadre didacticecu definitivat   D57-4 5 23.8%  
    5. Număr cadre didacticefără definitivat   D57-5   0.0%  
    6. Număr personal didactic necalificat   D57-6 6 28.6%  
    Total         D57 21 100.0%  
                               
D58 Referitor la cadrele didactice care predau în unitate(total şcoala coordonatoare şi structuri)în anul şcolar curent, precizaţi urmatoarele:      Număr cadre didactice Total unitate  
       
    1. Numărul total de cadre didactice angajate în şcoală(pentru toate disciplinele) D58-1 21 100.0%  
    2. Numărul de cadre didactice calificate   D58-2 15 71.4%  
    3. Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât şcoala în care predau(navetişti)   D58-3 7 33.3%  
    4. Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală   D58-4 6 28.6%  
    5. Numărul de cadre didactice colaboratori D58-5   0.0%  
                               
(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice          
                               
D59 Acoperirea normelor didacticecu personal didactic angajat (total coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:          
           
    1.Numărul total de norme didactice(pentru toate disciplinele)     D59-1 21.82    
    2.Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice     D59-2 14.46    
    3.Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora     D59-3 7.36    
    4.Numărul de norme acoperite cu colaboratori, angajaţi la plata cu ora   D59-4      
                               
D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular. Pentru fiecare disciplina din tabel se va selecta una dintre variantele urmatoare. ( Este obligatorie completarea variantei "4" pentru inexistenta in scoala a disciplinei,lipsa acestei informatii conducand la interpretarea informatiei in conotatia de "lipsa de acoperire" a normei.)          
           
           
           
    1. Acoperire integrală                  
    2. Acoperire parţială                  
    3. Deloc (nu exista personal de specialitate)                  
    4. Nu este cazul pentru unitatea evaluata             Grad de acoperire    
  Discipline de studiu:                        
    1.  Limba română                 D60-1 1    
    2.  Limbi moderne                 D60-2      
    3.  Limba latină                 D60-3      
    4.  Matematica                 D60-4      
    5.  Fizica                   D60-5      
    6.  Chimie                   D60-6      
    7.  Biologie, şt.naturii                 D60-7 1    
    8.  Geografie                 D60-8 1    
    9.  Istorie                   D60-9 1    
    10. Cultură civică                 D60-10      
    11. Religie                   D60-11      
    12. Ştiinte socio-umane               D60-12      
    13. Educaţie plastică                 D60-13      
    14. Educaţie muzicală                 D60-14      
    15. Educaţie fizică                 D60-15      
    16. Consiliere                 D60-16      
    17. Educaţie tehnologică               D60-17      
    18. Educaţie antreprenorială               D60-18      
    19. Informatică, IT                 D60-19      
    20. Discipline economice               D60-20      
    21. Discipline de specialitate               D60-21      
    22. Maiştri instructori               D60-22 2    
    23. Invăţători / institutori               D60-23 2    
    24. Educatoare                 D60-24      
    25. Puericultor                 D60-25      
    26. Alte                   D60-26      
                               
                               
(3) Informaţii privind personalul auxiliar si nedidactic          
                               
D61 Precizaţi acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor rezultate din normativele în vigoare:     În grădiniţă În şcoală  
    D61 2 2  
    1. sub normative                        
    2. la nivelul normativelor                      
    3. peste normative                        
                               
D62 Precizaţi acoperirea cu personal nedidactic a posturilorrezultate din normativele în vigoare:     În grădiniţă În şcoală  
    D62 2 2  
    1. sub normative                        
    2. la nivelul normativelor                      
    3. peste normative                        
                               
                               
(4) Informaţii privind personalul de conducere          
                               
D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de directori                
    1. număr de directori conform normativelor   D63a-1      
    2. număr de directoriexistent în unitate   D63a-2 1    
                               
D63b Informaţii privind directorii (informatiile se vor completa pentru fiecare dintre directorii din unitate):     Director Director adjunct Director adjunct
     
    1. calificarea (se identifica in lista din comentariu, echivalenta cu lista de la D47)     D63b-1 15    
    2. gradul didactic  (se identifică în lista din comentariu)         D63b-2 2    
    3. vechimea didactică (număr ani)             D63b-3 17    
    4. participarea la cursuri de formare în management:    1. DA 2. NU   D63b-4 1    
                               
(5) Formarea continuă          
                               
D64 Vă rugăm să precizaţi numărul de ore de participarea cadrelor didactice din unitate (total şcoală coordonatoare şi structuri)la programe de formare continuăacreditate, în anul şcolar anterior       Nr. mediu de ore pe CD
    D64   0.0  
           
                               
D65 Precizaţi numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare TIC):     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate
     
    D65     0
                               
D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregatitoare, precizaţi numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru clasa pregătitoare):     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total unitate
     
    D66     0
                               
                               
Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior(cu precizări impuse de eventuale modificări în structura pe niveluri, rezultate din reorganizarea reţelei şcolare)          
         
         
         
                               
                               
D67 Precizaţi efectivele şcolarepe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anteriorîn unitate (şcoala coordonatoare şi structuri)            
             
  D67a Efective şcolare din învăţământul "cu frecvenţă- zi", pe niveluri     Numar elevi    
    1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar           D67a-1      
    2  Numărul de copii din învăţământul preşcolar           D67a-2      
    3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP)           D67a-3      
    4. Numărul de elevi din învăţământul primar(I-IV)           D67a-4      
    5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial(V-VIII)         D67a-5      
    6. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil teoretic (IX-XII/XIII)       D67a-6      
    7. Numărul de elevi din învăţământul liceal, profil tehnologic (IX-XII/XIII)       D67a-7      
    8. Numărul de elevi din învăţământul  liceal, profil vocational (IX-XII/XIII)       D67a-8      
    9. Numărul de elevi din învăţământul din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a X-a D67a-9      
    10. Numărul de elevi în stagii de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului     D67a-10      
    11. Numărul de elevi din învăţământul postliceal           D67a-11      
    Total                     0    
    Total grădiniţă                   0    
    Total niveluri şcoala                 0    
    Total liceu                   0    
    Total profesional                   0    
                          Numar elevi    
  D67b Efective şcolare cuprinse în alte formede învăţământ(" Adoua şansă", " cu frecvenţă -seral", " cu frecventa redusă")  din şcoala coordonatoare şi structuri   D67b      
             
                               

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Galerie Foto

{gallery}ClasaPregatitoare{/gallery}  

Cadre didactice

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE JUDETUL CALARASI COMPONENTA CONSILIU...

Raport de evaluare 2016-2017

Raport de evaluare 2016-2017

Online acum

Avem 12 vizitatori și niciun membru online