SCOALA Tamadau CALARASI

Ești aici: Acasa Scoala noastra Calitate in educatie Raport de evaluare 2012-2013 Raport de evaluare 2012-2013 partea IV

Raport de evaluare 2012-2013 partea IV

IV. Baza materială                 
                                     
(1) Infrastructura şcolară                
                                     
D33 Spaţiul de învăţământ (numarul salilor pentru toate tipurile de unitati):                
  Numar de sali: Numar sali:     Numar sali:
  (a) Şcoala coordonatoare (b) Structuri subordonate     (a) Şcoala coordonatoare (b) Structuri subordonate
  Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice     Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice Utilizate pt. procesul propriu Spaţiu excedentar in conservare Neutilizate datorită stării tehnice
     
  1. săli de clasă               D33-1 9   1      
  2. laboratoare/ cabinete şcolare               D33-2     1      
  3. ateliere şcolare               D33-3            
                                     
D34 Baza sportivă / sala de sport(bifaţi toate situaţiile scolii):                
    Precizati daca există     1. DA 2. NU   D34 2          
  daca exista, precizati modul in care este folosita:                        
    1. utilizată pt. procesul propriu     1. DA 2. NU   D34-1            
    2. închiriată altor unităţi de învăţământ     1. DA 2. NU   D34-2            
    3. închiriată pt. beneficiari externi     1. DA 2. NU   D34-3            
                                     
D35 Informatii suplimentare privind clasa pregatitoare:              Unitatea coordonat. Structuri subordonate        
  Precizati numarul de clase pregatitoarecare functioneaza în:                  
    1. săli de clasa proprii   D35-1            
    2. săli cu alta destinatie (salia de clasa, laboratoare , sala de sport, etc.) amenajate pentru clasa pregatitoare    D35-2 1          
                   
                          Unitatea coordonat. Structuri subordonate        
D36 Informatii suplimentare privind grădiniţa:                       
  D36a Grădiniţa funcţionează:                D36a 2 2        
    1.în clădire cu destinaţie de grădiniţă                          
    2.în aceeaşi clădire cu alte niveluri / unităţi de învăţământ                      
    3.în clădire cu destinaţie de locuinţă / instituţii, amenajată                      
    4.în spaţiu improvizat                            
                                     
  D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal (GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:   D36b            
                   
    1. în săli distinctepentru activitatile cu copiii (activităţi didactice / sala de mese / dormitoare)                
    2. în spaţii cu utilizare mixtă(in aceeasi incapere se desfasoara câte doua sau toate cele trei categorii de activitati)                
                   
                                     
                                     
(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi):                
                                     
                                     
D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau cazare:                      
    1.Cantină / sală de mese 1. DA 2. NU   D37a-1 2          
    2.Internat / spaţii de dormit pentru copii 1. DA 2. NU   D37a-2 2          
    3.Semiinternat şi / sau activitate „before school” / „after school” 1. DA 2. NU   D37a-3 2          
                                     
D37b Daca "Da", precizati condiţiile de masă şi cazare                
    Numar locuri         Numar locuri    
  Utilizate pt. procesul propriu Inchiriat altor unităţi de învăţăm. Inchiriat pt. beneficiari externi Neutilizate, în conservare         Utilizate pt. procesul propriu Inchiriat altor unităţi de învăţământ Inchiriat pt. beneficiari externi Neutilizate, în conservare    
             
             
             
  1. Numărul de locuri în sala de mese               D37b-1            
  2. Numărul  locurilor de cazare               D37b-2            
                                     
D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:           D37c            
    1. Bucataria proprie, avand capacitatea de pregatire suficienta                    
    2. Servicii de catering                    
    3. Combinat: bucatarie proprie si catering                    
                                     
D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical     1. DA 2. NU   D38a 2          
                                     
D38b Daca "Da", precizati :                
    1. Asigurarea asistenţei cu medic şcolar 1. DA 2. NU   D38b-1            
    2. Asigurarea asistenţei cu cadre medii sanitare 1. DA 2. NU   D38b-2            
                                     
D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică  1. DA 2. NU   D39a 2          
                                     
D39b Dacă "Da", precizaţi  încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor defectolog/ logoped/ consilier etc):   D39b            
                 
    1. Cu normă intreagă                    
    2. Cu norma parţială                    
                                     
D40 In unitate este organizat program "After-school"     1. DA 2. NU   D40 2          
                                     
                                     
(3) Utilitati                
                                     
D41 Condiţii din unitate (distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri)     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate        
    Sc.coordonatoare Structuri subordonate            
  1. Curent electric 1. DA 2. NU 1. in toate struct. 2. in majorit. struct 3. doarin câteva struct     D41-1 1 1        
  2. Apă curentă: 1. DA 2. NU 1. in toate struct. 2. in majorit. struct 3. doarin câteva struct     D41-2 1 2        
  3. Telefon: 1. DA 2. NU 1. in toate struct. 2. in majorit. struct 3. doarin câteva struct     D41-3 1 2        
                                     
(4) Elemente de dotare                
                                     
D42a Mobilierul din sălile de clasăîn care vă desfăşuraţi activitatea didactică este fix sau mobil ? D42a 4          
    1. mobilier fix în toate sălile de clasă                           
    2. mobilier fix în majoritatea sălilor de clasă                        
    3. mobilier mobil în majoritatea sălilor de clasă                        
    4. mobilier mobil în toate sălile de clasă                          
                                     
D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care este poziţionarea majoritarăa acestuia:     D42b            
    1. tradiţională, cu pupitre poziţionate în lungul sălii (adâncimea sălii de curs), în raport cu catedra               
    2. tradiţională, cu pupitre poziţionate pe lăţimea sălii în raport cu catedra, pe mai puţine şiruri                 
    3. alte modalităţi (semicareu etc.)                          
                                     
D43 Precizaţi numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul necesare clasei pregatitoare, specificate MECTS (mobilier: OMECTS 4310 /01.06.2012)   D43 1          
                 
                                     
D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:                           
    1.Mobilierul este adaptat vârstei copilului: 1. DA 2. NU   D44-1 1          
    2.Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei copiilor (dimensiune, amplasare etc.) :  1. DA 2. NU   D44-2 1          
                                     
(5) Resurse materiale                
                          Unitatea coordonatoare Structurile subordonate        
D45 Apreciaţi nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi mijloacele de învăţământnecesare procesului didactic din unitate:            
    D45 2 2        
    1. dotare suficientă                              
    2. dotare medie                              
    3. dotare insuficientă                            
                                     
D46 Precizaţi numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele didactice necesare clasei pregatitoare, specificate MECTS (mobilier: HG 564/302.05.2012)   D46 1          
                 
                                     
D47 Apreciaţi nivelul de dotare cu mijloce de învăţământ şi echipamente a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării profesionaleiniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele standardelor de pregătire profesională pe domeniile de formare profesională din cadrul şcolii, pe scala de evaluare:
            1. corespund integral   2. corespund patial   3. nu corespund deloc  4. nu e cazul
               
                 
                 
                 
                 
    1.fabricarea produselor din lemn             D47-1 3          
    2.electronică automatizări               D47-2 3          
    3.producţie media                 D47-3 3          
    4.construcţii instalaţii şi lucrări publice              D47-4 3          
    5.mecanică                 D47-5 3          
    6.electric                   D47-6 3          
    7.industrie textilă şi pielărie               D47-7 3          
    8.materiale de construcţii               D47-8 3          
    9.electromecanică                 D47-9 3          
    10.chimie industrială                 D47-10 3          
    11.tehnici poligrafice                 D47-11 3          
    12.turism şi alimentaţie               D47-12 3          
    13.economic                 D47-13 3          
    14.comert                   D47-14 3          
    15.estetica şi igiena corpului omenesc             D47-15 3          
    16.agricultură                 D47-16 3          
    17.silvicultură                 D47-17 3          
    18.protecţia mediului                 D47-18 3          
    19.industrie alimentară               D47-19 3          
                                     
D48 Apreciaţi nivelul de dotare cu mijloce de învăţământ şi echipamente destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului vocational organizat in unitate:
            1. corespund integral   2. corespund patial   3. nu corespund deloc  4. nu e cazul
               
                 
                 
                 
    1.profil artistic                 D48-1            
    2.profil pedagogic                 D48-2            
    3.profil sportiv                 D48-3            
                                     
D49 Cum apreciaţi fondul de cartedin biblioteca şcolară:   D49 1          
    1. Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate                      
    2. Fondul de carte este insuficient şi neactualizat                        
    3. Nu avem bibliotecă şcolară                            
                                     
D50 Daca aveti biblioteca şcolară, cum acoperă fondul de carte nevoile unităţii?   Completati varianta / variantele potrivite situaţiei Dvs.        
           
    1. Biblioteca asigură sistematic variantele de manuale alternative, pe discipline şi niveluri de studiu 1. DA 2. NU   D50-1 2          
    2. Biblioteca asigură auxiliare didactice şi mijloace de învăţământ, altele decât manualul şcolar 1. DA 2. NU   D50-2 2          
    3. Biblioteca asigură necesarul de legi, materiale şi alte documente adresate cadrelor didactice  1. DA 2. NU   D50-3 1          
                                     
D51 Daca aveţi biblioteca şcolară (fond de carte), cine sunt utilizatorii bibliotecii?     D51 1          
    1. Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare                      
    2. Elevi şi cadre didactice din unitatea coordonatoare şi structuri, structurile neavând bibliotecă proprie                
    3. Elevi şi cadre didactice din unitatea coordonatoare şi structuri, deşi şi structurile dispun de fond de carte propriu                
                                     
D52 Vă rugăm să precizaţi numărul de computeredin unitate, distinct din şcoala coordonatoare şi structuri, după cum urmează:     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate Total      
           
    1. Număr de computere utilizate în administraţie(cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)   D52-1 4   4      
    2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadrele didactice   D52-2 2   2      
    3. Număr de computere utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi   D52-3     0      
    4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi   D52-4     0      
    Total computere   D52 6 0 6      
                                     
D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul de învăţământ, vă rugăm să estimaţi gradul de utilizare efectivă a calculatoarelor, în raport cu numărul planificat de ore :     Unitatea coordonatoare Structurile subordonate        
             
    1. peste 90% din orele planificate   D53 2 5        
    2. 75-90% din orele planificate                
    3. 50-74% din orele planificate                
    4. 25-49% din orele planificate                
    5. sub 25% din orele planificate                
                                     
D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale(TIC), vă rugăm să precizaţi dacă unitatea şcolară:                
                 
    1. dispune de soft educaţional pentru majoritatea disciplinelorde studiu din programa şcolară    D54 3          
    2. dispune de soft educaţional pentru câteva discipline                      
    3. nu există soft educaţionalla dispoziţia cadrului didactic                      
                                     
D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii  : 1.DA 2.NU     D55 1          
                                     
D56 În ce priveşte dotarea cu IT, vă rugăm să precizaţi dacă în pregătirea şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:   Completati varianta / variantele potrivite situaţiei Dvs.        
           
    1. enciclopedii electronice         1. DA 2. NU   D56-1 1          
    2. filme pe CD/DVD, fotografii digitale       1. DA 2. NU   D56-2 2          
    3. platformă de e-learning         1. DA 2. NU   D56-3            
                                     

 

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Mesaj rapid


Articole postate recent

Prev Next

Tematica sedintelor 2017 - 201…

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE JUDETUL CALARASI   TEMATICA SE...

Oferta educationala

OFERTA EDUCAŢIONALǍ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 TǍMǍDǍU MARE 2017-2018 PL...

Cadre didactice

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TAMADAU MARE JUDETUL CALARASI COMPONENTA CONSILIU...

Online acum

Avem 8 vizitatori și niciun membru online